aze | rus | eng


Məzunlarımız

                                                     1938-1948-ci illər

1.Abdullayeva Aida Həmidulla qızı - Arfa ifaçısı, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti,Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Azərbaycan arfa ifaçılığı məktəbinin yaradıcısı.

2.Abezqauz İzabella Vladimirovna - musiqişünas, sənətşünaslıq namizədi

3. Süleymanova Mənzər Süleyman qızı - pianoçu, Bakı Musiqi Akademiyasının fortepiano ixtisası kafedrasının professoru.

4. Atakişiyev Tahir İsrafil oğlu- skripka ifaçısı. BMA skripka kafedrasının müdiri, professor.1952-1962- ci illərdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin direktoru vəzifəsində işləmişdir. 

5. Sadıxov Azər Əbülfəz oğlu- skripka ifaçısı.BMA- da kamera - ansambl- kafedrasının professoru olmuşdur. 

6. Nərimanbəyli Rauf Səmil oğlu-skripka ifaçısı. BMA-nın ifaçılıq fakultəsinin dekanı, professor. 

7. Əliyev Sabir Hüseynəli oğlu- Violonçel ifaçısı. Xalq artisti . Ü.Hacıbəyli adına ADK-nın simli alətlər kafedrasının müdiri, professoru olmuşdur. 

8. Kajlayev Murad  Maqomedoviç- bəstəkar, SSSRİ Xalq artisti, Dağıstan Bəstəkarlar İttifaqının sədri. 

9. Əliverdibəyov Nazim Ağalar oğlu- bəstəkar, Əməkdar İncəsənət xadimi 1964- 1986-cı illərədə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin direktoru vəzifəsində işləmişdir. ADK-da xalq çalğı alətləri kafedrasının dosenti olmuşdur. 

10. Azər Rzayev Hüseyn oğlu- bəstəkar skripkaçı.Xalq artisti BMA-nın professoru, kamera - ansablı kafedrasının müdiri, həmçinin Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin simfonik orkestrinin rəhbəri olmuşdur. 

11. Seyidzadə Rəşid MirCəfər oğlu- alt ifaçısı, Əməkdar artist.BMA-nın kontrabas, violonçel, alt və arfa kafedrasının professoru. Hazırda Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərir. 

12. Rzayev Həsən Hüseyn oğlu- bəstəkar, Ümumittifaq müsabiqəsi laureatı, BMA- nın zərb alətləri kafedrasının professoru vəzifəsində işləmişdir. Hazırda Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərir. 

 13. Quliyeva Tamilla -skripka ifaçısı, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrin solisti. İsraildə fəaliiyət göstərirb. 

14. Bakıxanov Tofiq Əhməd oğlu- bəstəkar, skripka ifaçısı, Xalq artisti. BMA-nın kamera ansamblı  kafedrasının professoru. 

15. Livşits Yuri- skripkaçı, R. Korsakov adına Leninqrad Konservatoriyasının skripka kafedrasının 

 16. Əfəndiyev Elşad- truba ifaçısı. Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti, həmçinin BMA-nın nəfəsli alətlər kafedrasının professoru olmuşdur. 

17. Əliyeva Zivər Həsən qızı- pianoçu. Sənətşünaslıq namizədi, BMA-nın fortepiano ixtisası kafedrasının dosenti.  

18. Mahmudova Tamilla - pianoçu, Xalq artisti. Beynəlxalq və ümumittifaq müsabiqələr laureatı. 

19. Əliyeva Elmira Mirzəağa qızı - pianoçu,ümumittifaq müsabiqə diplomantı. BMA-nın fortepiano ixtisası kafedrasının professoru. 

20. Salamzadə Döyüş Salam qızı - pianoçu, BMA-nın fortepiano ixtisası kafedrasının dosenti.

21. Abdullayev Azər Can Baxış oğlu - qaboy ifaçısı,sənətşünaslıq namizədi. Beynəlxalq müsabiqə laureatı. A. Zeynallı adına musiqi kollecinin direktoru vəzifəsində işləmişdir. BMA-nın nəfəsli alətlər kafedrasının professoru.

22. Neyman Abram Xananoviç- BMA-nın simli alətlər kafedrasının professoru.

23.Abdullayev Kamal Can Baxış  oğlu- dirijor. Azərbaycan və Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti. Stanislavski və Nemiroviç- - Dançenko adına musiqi teatrının baş dirijoru vəzifəsində işləmişdir. 

24. Şaroyev Anton Georgiyeviç- skripkaçı, Kiyev Kamera Orkestrinin rəhbəri.  Əvvəl BMA-nın fortepiano ixtisası kafedrasının professoru olmuşdur.

25. İsazadə Əhməd İsa oğlu- Musiqişünas, sənətşünaslıq doktoru. Azərbaycan EA-nın memarlıq  və İncəsənət İnstitutunun " Azərbaycan xalq musiqisinin nəzəriyyəsi"şöbəsinin müdiri, professor.

26. Kərimova Dilərə Hüseynağa qızı-pianoçu, BMA-nın ümumi fortepiano kafedrasının qoçaman baş müəllimi. 

27. Aslanova Sona Şahbaz qızı- müğənni,Xalq artisti, BMA-nın solo vokal kafedrsının professoru olmuşdur. Hazırda Amerikada yaşayır.

28. Topçubaşov Elmira Mustafa qızı- pianoçu, BMA-nın ümumi fortepiano şöbəsinin dosenti. 

29. Səmədova Gülruh Səftər qızı - pianoçu, BMA-nın ümumi fortepiano kafedrasının dosenti. 

30. Rəsulov Ağa Rəsul Məmməd oğlu- truba ifaçısı, əməkdar müəllimi. Nəfəsli- alətlər kafedrasının dosenti. 3 saylı musiqi məktəbinin direktoru olmuşdur. 

                                                       1948-1958

1. Sadıxova Gülər Əbülfəz qızı- pianoçu, BMA- dosenti

2. Əliyeva Gülarə Əziz qızı - pianoçu, İncəsənət Universitetinin dosenti olmuş, "Dan Ulduzu" instrumental ansanblına rəhbərlik etmişdir. 

3. Atakişiyeva Ləman Həsən qızı - xor dirijoru, Əməkdar İncəsənət Xadimi, BMA-nın professoru. 

4. Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu- bəstəkar, pianoçu, Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı,xalq çalğı alətləri üzrə orkestrləşmə  və dirijorluq kafedrasının  müdiri, professor, "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Bəstəkarlıq İttifaqının I katibidir. Asəf Zeynallı adına musiqi kollecinin direktoru olmuşdur. 

5. Kəimov Sabir Firudin oğlu - violonçel ifaçısı, musiqişünas. Sənətşünaslıq namizədi EA-nın memarlıq və İncəsənət institutunun baş elmi işçisi olmuşdur.

6. Səfərova Elmira Yusif qızı - pianoçu, Əməkdar artist, Zaqafqaziya müsabiqəsi laureatı.BMA-nın fortepiano kafedrasının professoru olmuşdur.

7. Quliyev Rafiq Teyyub oğlu- pianoçu, Əməkdar artist, Zaqafqaziya Müsabiqəsinin laureatı, BMA-nın fortepiano ixtisası kafedrasının professoru.

8. Qəniyev Sərvər Soltan oğlu- skripkaçı, Xalq artisti Zaqafqaziya ifaçılarının müsabiqəsi laureatı, BMA-nın professoru.

9. Mahmudov Emin Sabit oğlu- bəstəkar, Əməkdar İncəsənət xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, BMA- nın xor dirijor kafedrasının professoru," Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir. 

10. Əlizadə Akşin Əli oğlu- bəstəkar , Xalq artisti , Dövlət Mükafatı laureatı . BMA-nın bəstəkarlıq kafedrasının professoru. "Şöhrət ordeni ilə təltif edilmişdir. 

11. Əliverdibəyov Kazım Ağalar oğlu - Əməkdar İncəsənət xadimi. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının baş dirijoru. Bma- nın solo - vokal və opera kafedrasının professoru olub. 

12. Hüseynov Hidayət İsrafil oğlu- Əməkdar  artist, BMA-nın nəfəsli alətlər kafedrasının dosenti.

13. Əbusəlimov Elmar - Moskava Dövlət Operetta teatrının dirijoru. 

14. Xəlilova Tamilla Zahid qızı - pianoçu, sənətşünaslqı elmləri namizədi, A.İ.Çaykovski adına MDK -nın dosenti 

15. Hüseynova Gövhər Qulu qızı- BMA- nın musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının dosenti. 

16. Səfərova Zemfira Yusif qızı- musiqişünas, İncəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor, EA-nın memarlıq və İncəsənət institutunun musiqi sənəti şöbəsinin müdiri. 

17. Abdullayev Rauf Canbaxış oğlu- dirijor - pianoçu,Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir. BMA-nən professoru, Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik orkestrinin baş dirijoru. 

8. Vəkilova Ədilə Fəxrəddin qızı- pianoçu, BMA-nın fortepiano ixtisası kafedrasının dosenti.

9. Korş - Əliyeva Svetlana Semenovna - pianoçu, Zaqafqaziya ifaçılar müsabiqəsi diplomantı, BMA-nın dosenti vəzifəsində işləyib. 

10. Qasımova Tamilla Qulam qızı- pianoçu, Zaqafqaziya müsabiqəsi diplomantı, BMA-nın f-no ixtisas kafedrasının professoru. 

11. İbrahimova Sevda Mirzə qızı - bəstəkar pianoçu, Əməkdar İncəsənət xadimi, BMA-nın xor- dirijoru kafedrasının metodika- təcrübə kafedrasının müdiri, professor. 

12. Bağırov Ziya Ələsgər oğlu -xor- dirijor, Əməkdar artist Bma-nın dosenti. 

13. Qurbanov  babək Osman oğlu- fəlsəfə elmləri doktoru, İctimai elmlər kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. EA-nın mədəniyyət və incəsənət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

14. Əliyeva Nərminə Ağalar qızı- sənətşünaslıq namizədi, BMA- nın musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının professoru.   

 15.Abdullayeva Səadət  Abutalıb qızı-  sənətşünaslıq namizədi, BMA-nın professoru.

16. Sadıxova Gülnar Əbülfəz qızı- pianoçu, Rusiya Federasiyasının əməkdar incəsənət xadimi. Vladimir Musqi Pedaqoji universitetinin fortepiano ixtisaslı kafedrasının müdiri, professor.

17. Şəfiyeva Nərgiz Mahmud qızı - bəstəkar - müsiqişünas, Ümumittifaq gənc bəstəkarlar müsabiqəsinin diplomantı ( Moskva) Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqının üzvü. 

18. Abbasquliyev Oktay Hüseyn oğlu- pianioçu, BMA-nın fortepiano ixtisası üzrə kafedrasının professoru. Fortepiano fakultəsinin dekanı. 

19. Adıgğzəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlu- pianoçu, Xalq artisti. BMA-nın fortepiano ixtisası  kafedrasının professoru. 

20. Axundzadə Yusif - dirijo, fleyta ifaçısı, Xalq artisti, Prezident alayında nəfəsli orkestrin baş dirijoru. 

21. Ağamalızadə Müzəffər - fleyta ifaçısı, Əməkdar artist Üzeyir hacıbəyli adına Dövlət Simfonik orkestrinin solisti, BMA-nın dosenti.

22. Yujanin Nikita Borisoviç- pianoçu- tədqiqatçı, fəlsəfə elmləri doktoru. Finlıandiya Konserbatoriyası, Sankt - Peterburq Dövlət Konservatoriyası, Qnesin adına musiqi Akademiyası, Paris İnternasional Konservatoriyasının fəxri professoru. 

 

 


Fotoqalereya


Copyright © 2012. Bütün hüquqlar qorunur. Sayt aparıcı studiya lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.