aze | rus | eng  

  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Bakı Musiqi Akademiyası

 

Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 – cü ildönümü münasibəti ilə  musiqi məktəbləri, kollecləri  və ali təhsil müəssisələri  şagird və tələbələrinin

 

 

 

IV  Respublika MÜSABİQƏSİ  

 

  

 1. I.                     IV RESPUBLİKA  MÜSABİQƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ  

 

2023-cü il mayın 10-da Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. 

     Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının təntənəsidir.  Bülbül adına orta ixtisas musiqi  məktəbi 2023-cü ilin aprel-may aylarında musiqi ifaçılarının Heydər Əliyev adına IV müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında layihə üzərində işləyir. 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin rəhbərlyi ilə keçirilən, Ulu öndərin adını şərəflə daşıyan ötən üç müsabiqələr musiqi ifaçılığına onlarla istedadların adlarını tanıtmış,nəhəng sənət dünyasına yola salmışdır. Keçən müsabiqə çərçivəsində Heydər Əliyev dühasına həsr olunmuş elmipraktik konfrans Respublikamızın bütün bölgələrini əhatə etmiş, maraqlı çıxışlarla hafizələrə həkk olunmuşdur.Ənənəni davam etdirərək Azərbaycan Respublikasının Elm və  Təhsil Nazirliyi,Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçiriləcək musiqi ifaçılarının IV Respublika müsabiqəsi çərçivəsində "Onu zaman seçmişdir"şüarı altında elmi-praktik konfransın təşkil edilməsi də  planlaşdırılır. 

 

 

 

 

 

 

 1. II.                 MÜSABİQƏNİN  KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

Müsabiqə 4 yaş qrupu üzrə 2 turda keçirilir.   

 • Fortepiano   
 • Simli alətlər  
 • Nəfəs alətləri  
 • Vokal  
 • Xalq çalğı alətləri  
 • Nəzəriyyə şöbəsinin Elmi-praktik konfransı  

  

            QRUPLAR ÜZRƏ YAŞ HƏDDİ:  

I          qrup  8-12 yaş (Vokal üzrə 10-12 yaş)  

II       qrup  13-15 yaş  

III   qrup  16-18 yaş  

IVqrup 19-23 yaş  

  

Qeyd: iştirakçıların yaşı 01.04.2023 -ci il tarixinə əsasən müəyyənləşir.  

  

 

 1. III.              MÜSABİQƏYƏ  - TƏQDİM OLUNAN SƏNƏDLƏR  
 2. 1.     İştirakçının və ya onun təhsil aldığı tədris müəssisəsinin ərizəsi. 
 3. 2.     Doğum haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti 
 4. 3.     3x4 ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil 
 5. 4.     Tərcümeyi hal (müsabiqələrdə iştirakı qeyd olunmalı) 

 

 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün   fevral ayının 1-dən mart ayının 15-nə qədər olan  tarixlərdə  yuxarıda   qeyd olunan sənədləri  email:[email protected] elektron poçt ünvanına və ya Əhməd Cavad  9 ünvanına gətirərəkqeydiyyatdan keçmək tələb olunur. Göndərilən sənədlər tam, düzgün, şərtlərə və ya iştirakçının yaşına uyğun olması vacibdir.  

     Müsabiqə iştirakçılarını onların öz konsertmeysterləri müşayiət etməlidir.  

İştirakçıların və  onları müşayiət edən müəllim və konsertmeysterlərin  müsabiqədə iştirakı ilə bağlı təşkilatı məsələlərin həlli və ezamiyyə xərcləri öz vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. 

Rayonlardan  iştirak etmək istəyən iştirakçıların  seçim mərhələsi  onlayn həyata keçirilir.    

 

Müsabiqə çərçivəsində Nəzəriyyəçilər üçün “Onu zaman seçmişdir” şüarı altında Elmi- praktik  konfransın  keçirilməsi nəzərdə tutulur. Konfransda çıxış mövzularının  yuxarıda göstərilən ünvanlara göndərilməsi tələb olunur. 

 

"Onu zaman seçmişdir"şüarı altında keçiriləcək elmi-praktik konfransın mövzuları:

 1. Milli mədəniyyətimizin inkişafında Heydər Əliyev mərhələsi.
 2. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin dünyaya inteqrasiyasında Heydər Əliyevin rolu.
 3. Milli mədəniyyətimiz Heydər Əliyev ideyalarından güc alır.
 4. Heydər Əliyev fenomeni milli mədəniyyətimizi daim zənginləşdirir.
 5. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə milli musiqi mədəniyyətimiz.
 6. Heydər Əliyev və bəstəkar yaradıcılığı.
 7. Heydər Əliyev və musiqi incəsənəti xadimlərinə diqqət və qayğı.
 8. Heydər Əliyevə ithaf edilmiş əsərlər.
 9. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti YUNESKO-nun mənəvi irsinin tərkib hissəsidir.
 10.  H. Əliyev. Şəxsiyyət və dövr.
 11. “Onu zaman seçmişdir”.
 12. “Əbədiyyətə” qovuşan möhtəşəm ömür.

 

Elmi- Praktik konfrans zamanı hər bir iddiaçı  seçdiyi  mövzu ətrafinda 10 dəqiqədən çox olmamaq  şərti ilə çıxış etməli, məruzənin mətni çap şəklində azərbaycan və rus dillərində təqdim edilməlidir.  Məruzə zamanı  mövzunun üzdən  oxunmaması, sərbəst  şəkildə  təqdim  edilməsi arzu olunandır.  Məruzə 2 vərəqdən az olmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

MÜSABİQƏNİN   PROQRAMI

Fortepiano

I yaş qrup

 

Itur

  

1. Polifoniya (Kiçik prelüd, 2 və ya 3 səsli invensiyalar,ingilis və fransız suitasından -2-3 hissə)

2.Klassik sonatadan hissə (I və ya II,III hissə),Variasiyalar. 

3.Etüd 

 

IItur

 

 1. Qərbi Avropa və rus bəstəkarlarının romantik əsərləri 1, və ya kiçik 2,3 əsəri. 
 2. XX -  XI əsr bəstəkarlarının əsəri  
 3. Azərbaycan bəstəkarının əsəri  

 

 

 

II yaş qrupu

I tur

 

1. Polifoniya İ.S.Bax (Y.T.K, partitlər, suitalardan II –III hissə),D.Şestakoviç– prelüd və fuqa  

2.Klassik Sonata ( I vəya II,III hissə), Variasiyalar 

3.Virtuoz etüd 

 

  

II   tur

 

         1. Qərbi Avropa və rus bəstəkarlarının romantik iri həcmli  ya da 2-3 fərqli xasiyyətli əsər. 

         2.Azərbaycan bəstəkarının əsəri                                                                  

         3.XX-XI  əsr bəstəkarlarının əsərləri 

QEYD :  I qrup II,III qrupun əsərlərindən istifadə edə bilər.  

  

                                     

III  yaş qrupu

 

I tur

 

1. Polifoniya İ.S.Bax, (YTK,Partitalar,Suitalar – bütöv, Orqan prelüdya və fuqa),Şostakoviç -prelüd və fuqa 

2.Klassik Sonata (I və ya II – III hissə) variyasalar  

3.Etüd (List, Şopen, Raxmaninov, Skryabin) 

 

                                                

                                                                       

II tur

 1. İri həcmli romantik əsər  
 2. XX- XXI  əsr bəstəkarlarının əsəri 
 3. Azərbaycan bəstəkarının əsəri    

 

 

 

 

IV yaş qrupu

 

I tur

  

1. Polifoniya  İ.S.Bax, (YTK,Partitalar,Tokkatalar), Şostakoviç -prelüd və fuqa 

2.Klassik Sonata, Klassik variyasiyalar  

3.2 virtuoz etüd (List, Şopen, Raxmaninov, Skryabin, Debüssi) 

 

II tur

  

 1. İri həcmli romantik əsər  
 2. XX- XXI  əsr bəstəkarlarının əsəri
  1. Azərbaycan bəstəkarının əsəri    

 

Orkestr (Simli alətlər)

I yaş qrup

I tur

 

  

1.Etüd 

2.Qədim Sonatadan- 2hissə

3. Virtuoz pyes 

 

                                              

 

 

II tur

 

1. Konsert (I hissə və ya II-III hissə) 

2.Azərbaycan bəstəkarının əsəri 

      QEYD :  I qrup II,III qrupun əsərlərindən istifadə edə bilər. 

 

 

II yaş qrup

 

I tur

 

1.Etüd 

 1. Qədim Sonatadan- 2 hissə  
 2. Virtuoz pyes 

 

 

II tur

1. Konsert (I hissə və ya II-III hissə) 

2.Azərbaycan bəstəkarının pyesi 

 

 

III yaş qrupu

                                                             

I tur

 

 1. Etüd və ya Kapris 
 2. Polifoniya (İ.S.Bax)- solo skripka ücün sonata və patitadan- 2 hissə  
 3. Virtuoz pyes 

 

                                                   

II tur

  

 1. Konsert (I hissə və ya II-III hissə) 
 2. Azərbaycan bəstəkarının pyesi 

  

  

IV yaş qrup

I tur

 

 1. Etüd və ya Kapris (violin ücün Venyavski və Paqanini) 
 2. Polifoniya (İ.S.Bax)- sonata, partita, süitalardan 2 hissə 
 3. Virtuoz pyes 

  

  

 

II tur

 

 1. 1.                      Konsert (I hissə və ya II-III hissə) 
 2. 2.                      Azərbaycan bəstəkarının pyesi 

  

 

 

 

Nəfəs alətləri

I yaş qrupu

 

 

1.Azərbaycan bəstəkarının əsəri, iki müxtəlif xarakterli əsər 

 (Bir turlu)  

QEYD :  I qrup II,III qrupun əsərlərindən istifadə edə bilər.  

 

II yaş qrupu

I tur

 

1.Azərbaycan bəstəkarının əsəri, iki müxtəlif xarakterli əsər 

  

                                                               

II tur

1.Konsert I hissə və ya II-III hissə 

 

III yaş qrupu

I tur

1. Azərbaycan bəstəkarının əsəri 

2.Pyes-(Sərbəst seçim) 

3.İri həcmli əsər(variasiya və ya konsert) 

 

 

 

II tur

1.Konsert (I-II-III hissə) 

 

 

                                                                               IV yaş qrupu   

I tur

  

1.İri həcmli pyes və ya variasiyalar 

2.Müasir bəstəkarlardan əsər

  

                       

II tur

 1. 1.                      Konsert (I və ya II-III hissələr) 
 2. 2.                      Azərbaycan bəstəkarının əsəri 

 

 

Vokal

 

I yaş qrupu

 

I tur

1. Azərbaycan xalq mahnısı 

2.Sərbəst seçim 

  

 

IItur

1. İki müxtəlif xarakterli əsər 

QEYDIqrupII,IIIqrupun əsərlərindənistifadə edə bilər.  

  

 

 

II yaş qrupu

                                                                               

I tur

 1. Barokko dövrünün əsəri 
 2. Azərbaycan xalq mahnısı 

  

 

 

II tur

  

 

1. Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsəri 

2.Romans, Azərbaycan bəstəkarının əsəri  

 

 

III yaş qrupu

I      tur

  

 1. Barokko dövrünün əsəri 
 2. Sərbəst seçim 

  

II   tur

  

1. Qərbi Avropa və ya rus bəstəkarlarının ariya və romansları

2.Sərbəst seçim. 

 

 

IV yaş qrupun

  

I tur

 1. 1.  Barokko dövrünün əsəri 
 2. 2.  Qərbi Avropa və ya rus bəstəkarlarının ariya və romansları 

  

II tur

  

 1. 1.  Azərbaycan bəstəkarının əsəri 
 2. 2.  Sərbəst seçim (ariya və romanslar)

 

 

Xalq çalğı alətləri

Tar

Bütün yaş qrupları üzrə

  

I tur

  

1. Etüd 

2.İki müxtəlif xarakterli əsər (əsərlərdən biri xarici ölkə bəstəkarının əsəri olmaq şərti ilə ) 

 

                                           

  

 

 

II tur

  

 1. İri həcmli əsər (konsert I hissə və ya II-III hissə,Fantaziya) 
 2. Muğam (5-7 dəq) 

 

 

Kamança

           Bütün yaş qrupları üzrə

    

I tur

  

1. Etüd 

2.İki müxtəlif xarakterli əsər (əsərlərdən biri xarici ölkə bəstəkarının əsəri olmaq şərti ilə) 

 

                               

 

II tur

  

 1. İri həcmli əsər (konsert I hissə və ya II-III hissə,Fantaziya) 
 2. Muğam (5-7 dəq) 

  

                                 

 

 

 

 

Qanun

Bütün yaş qrupları üzrə

 

I tur

  

1. Etüd 

2.İki müxtəlif xarakterli əsər (əsərlərdən biri xarici ölkə bəstəkarının əsəri olmalı) 

 

 

                                                 

II tur

  

 1. İri həcmli əsər (konsert I hissə və ya II-III hissə,Fantaziya) 
 2. Muğam (5-7 dəq) 

 

 

Balaban

 Bütün yaş qrupları üzrə  

          

I tur

 1.          İki müxtəlif xarakterli əsər 

 

II tur

  

 1. Azərbaycan xalq rəqsi 
 2. Muğam (5-7 dəqiqə) 

 

Xanəndə  

Bütün yaş qrupları üzrə

I tur

 1. Xalq mahnısı 
 2. Bəstəkar mahnısı 
 3. Zərb muğamı (dəfi özü çalmaq şərti ilə) 

 

II tur

         1.Muğam.

 Photogallery


Copyright © 2012. All rights reserved. Site designed by leading web studio lider.az