aze | rus | eng“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın 7.5-ci - Təhsil müəssisələrində su ehtiyatlarının idarə olunması, sudan qənaətli və səmərəli istifadə ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi - bəndinin icrası ilə əlaqədar

Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 3b sinfində "Sudan səməri istifadə edək" mövzusuna aid marrifləndirici dərs  keçirildi.

Sinif rəhbəri:İsmayılova TahirəPhotogallery


Copyright © 2012. All rights reserved. Site designed by leading web studio lider.az