aze | rus | engT.Ə.Göyçayevin “Şöhrətordeniilə təltifedilməsihaqqındaAzərbaycanRespublikası PrezidentininSərəncamı

AzərbaycanRespublikası Konstitusiyasının 109-cumaddəsinin 23-cü bəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

Azərbaycanmusiqimədəniyyətinininkişafındaxidmətlərinə görə Teymur ƏnvəroğluGöyçayev “Şöhrətordeniilə təltifedilsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 avqust 2018-ci il.Photogallery


Copyright © 2012. All rights reserved. Site designed by leading web studio lider.az