aze | rus | engAzərbaycan ədəbiyyatı tarixində şərəfli yer tutan Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsi ölkəmizin bir çox aşıqları üçün əsl sənətkarlıq məktəbi olmuşdur. Araşdırma istedadlı el sənətkarının ömür yolu, çoxcəhətli yaradıcılığı, sənətkarlığı barədə əhatəli məlumatın əldə olunmasına və qiymətləndirilməsinə imkan verir.
20 Fevral 10a sinfində ustad sənətkar Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş dərs keçirildi.
Fənn: Ədəbiyyat
Sinif: 10a
Müəllim: Sevda Cəbrayılova


Photogallery


Copyright © 2012. All rights reserved. Site designed by leading web studio lider.az